XXIX Regaty Ekologiczne

XXIX Regaty Ekologiczne

Kraków, Polska

KlubŻeglarski Horn Kraków
Stowarzyszenie Ekologia i Żagle

Notice no. 1

Date
20.05.2023
Time
09:09
Zmienia się boje stożkowe koloru czerwonego 1, 2, 3 na boje walcowe koloru żółtego 1, 2, 3. Zmiana instrukcji Żeglugi pkt 9.1 oraz Załącznik nr 1 do IŻ.

Entry deadlines:

ILCA 6
12 - 20 May 2023
ILCA 6
ILCA 4
Europa
Open Skiff
OK-Dinghy
OPP A
OPP B
100 PLNcash

Information:

Classes:
ILCA 6
ILCA 4
Open Skiff
OPP A
OPP B
Open
Date:
20 - 21 May 2023
Venue:
Kraków, Polska
Open technical support chat