Regaty o „Puchar Trzech Jezior”

Regaty o „Puchar Trzech Jezior”

Stanisława Staszica 12, 64-800 Chodzież, Polska

About

Zawiadomienie o regatach

  

Regaty o „Puchar Trzech Jezior”

W klasie Ok Dinghy

Puchar Polski w klasie OK Dinghy

 

 1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w dniach15-16 lipca2023 r. na Jeziorze Miejskim w Chodzieży.

Bazą regat będzie przystań Klubu Żeglarskiego „OPTY”.

 

 1. Organizatorzy

Klub Żeglarski „OPTY” Chodzież

 

 1. Wsparcie organizatora

Gmina Miejska Chodzież i Burmistrz Miasta Chodzieży, realizacja zadania publicznego.

 

 1. Zgłoszenia do regat

Przyjmowane będą w Biurze Regat na przystani KŻ „OPTY” od godziny 08:30 do 09:45.Zgłoszenia można wcześniej wysłać w aplikacji Upwind24 (do dnia 13.07 godz. 24:00).

 

 1. Wpisowe do regat

Wpisowe do regat 100 zł za jacht.

 

 1. Przepisy

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami regatowymi World Sailing, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

 

 1. Procedury zgłoszeniowe

Warunkiem dopuszczenia zawodników do regat jest przedłożenie Komisji Sędziowskiej następujących dokumentów:

 • Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 • czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • polisy ubezpieczenia OC jachtu zgłoszonego do regat

 

 

 1. Odpowiedzialność za szkody

Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody, które

wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód.

 

 1. Program regat

Dzień I 15.07:

godz. 08:30 –09:45    - przyjmowanie zgłoszeń

godz. 10.15                - otwarcie regat

godz. 11.30                - start do pierwszego wyścigu dnia 1

godz. 17:00 - zakończenie wyścigów,

- poczęstunek na przystani OPTY.

 

Od 19:00 ognisko na przystani OPTY

 

Dzień II 16.07:

 

 godz. 10.30                 - start do pierwszego wyścigu dnia

godz. 15.00                 - uroczyste zakończenie regat

 

 

Przewiduje się rozegranie siedmiu wyścigów. Regaty będą uznane za ważne  po rozegraniu jednego wyścigu.

 

 1. Nagrody

Za zajęcie od I do III miejsca, wręczone zostaną nagrody rzeczowe. 

Każdy zawodnik otrzyma drobny upominek, dodatkowo wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

 

 1. Prawa do wizerunku
  • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
  • - bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i
  • innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
  • - przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia
  • zawodów.
  • - umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe. Zgoda dotyczy
  • następujących danych: - imienia i nazwiska, daty urodzenia, przynależności klubowej.
  •  

 

 1. Inne informacje

   -  dla  każdego  uczestnika  zapewniamy ciepły posiłek.

- osoby do kontaktu: Darek- 509269510, Paweł- 724506026

                                                          

Zapraszamy  do  Chodzieży

Venue:

Entry deadlines:

OK-Dinghy
1 - 16 July 2023
OK-Dinghy
100 PLN + 100 PLN (per crew member) cash

Information:

Classes:
OK-Dinghy
Date:
15 - 16 July 2023
Venue:
Stanisława Staszica 12, 64-800 Chodzież, Polska
Open technical support chat