Ogólnopolskie Regaty o Puchar Nysy

15th-16th Aug 2020

Jezioro Nyskie, Głębinów, Polska

Notice no. 1

Date

03.08.2020

Time

20:48

From

Race office

W związku z wytycznymi PZŻ W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19 wprowadza się następujące zmiany w Zawiadomieniu o regatach:

Punkty 4.2 i 4.3 ZoR otrzymują nowe brzmienie:

4.2 Zgłoszenia wstępne na platformie upwind24.pl traktowane są jako finalne. Jedynie wezwani przez organizatora komunikatem na tablicy on-line zawodnicy będą musieli zgłosić się do biura regat w Klubie Żeglarskim NYSA w terminie: 14.08.2020 r. w godz. od 18:00 do 20:00 oraz w dniu 15.08.2020 r. w godz. od 8:00 do 9:30.

Dokonując zgłoszenia kierownik ekipy lub opiekunowie oświadczają, że są w posiadaniu wymaganych aktualnych dokumentów ujętych w punkcie 4.3 ZoR.

4.3 Podczas regat każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania następujących dokumentów:

-aktualne badanie lekarza sportowego;
-licencja sportowa
-ubezpieczenie OC zgodne z wytycznymi PZŻ
-certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym;
-licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
-potwierdzenie wpłaty wpisowego w kwocie 60 zł / zawodnika przy zgłoszeniach.
Wpisowe należy wpłacić na konto 92 1050 1490 1000 0023 4361 4539 w terminie do 12.08.2020r Po tym terminie wpisowe będzie wynosić 100 zł. Nie ma możliwości wpłaty wpisowego na miejscu
-potwierdzenie zapłaty składek do PSKL lub PSKO.


Wszyscy zawodnicy zobowiązani są sprawdzić swój numer na żaglu na liście zgłoszeń i jeśli startują na innym niż wcześniej zgłaszanym numerze poinformować o tym biuro regat nie później niż do godziny 9.30 w dniu 15.08. W przypadku gdy tego nie dokonają będą klasyfikowani jako DNC.

Notice no. 2

Date

05.08.2020

Time

08:58

From

Race office

DLA OSÓB CHCĄCYCH ZWODOWAĆ ŁÓDŹ ASEKURACYJNĄ:

Aby skorzystać z klubowego slipu do wodowania łodzi należy dojechać do klubu od strony Skorochowa. Niestety nawigacja google gubi się w tych terenach dlatego trzeba dojechać samemu. Aby dobrze trafić należy wjechać na ulicę Kasztanową w Skorochowie, a następnie skręcić w lewo w ulicę Orzechową, dalej prosto do klubu.

Notice no. 3

Date

14.08.2020

Time

12:08

From

Race office

Odprawa trenerów w dniu 15.08.2020 godz. 9:30 pod wiatą przy recepcji.

Notice no. 4

Date

14.08.2020

Time

17:52

From

Jury

Zmianie ulega punkt 12 Instrukcji Żeglugi i otrzymuje następujące brzmienie:
12. System Kar
Dodatek P będzie stosowany.

Notice no. 5

Date

15.08.2020

Time

17:46

From

Jury

Czas protestowy w dniu 15.08.2020 kończy się o 18:27.

Notice no. 6

Date

15.08.2020

Time

18:32

From

Protest Committee

ZESTAWIENIE PROSTESTÓW W DNIU 15.08.2020.

Protest będzie rozpatrywany o godz. 20:00 w świetlicy obok wejścia do hangaru.

Protest rozpatrzony

Notice no. 7

Date

16.08.2020

Time

16:31

From

Protest Committee

Koniec czasu protestowego 16:46

Entry deadlines:

20th Jul - 14th Aug 2020

Laser 4.7
Laser Radial
OPP A
OPP B

60 PLN - bank transfer

13th-14th Aug 2020

Laser 4.7
Laser Radial
OPP A
OPP B

100 PLN - bank transfer

Information:
 • Classes:

  Laser 4.7
  Laser Radial
  OPP A
  OPP B

 • Date:

  15th-16th Aug 2020

 • Venue:

  Jezioro Nyskie, Głębinów, Polska

Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2024 Upwind24. All rights reserved.