Kodmet&Norbud Cup, Puchar Polski Jachtów Kabinowych, I eliminacja ŻGP Mrągowa

29th-30th May 2021

Mrągowo, Polska

About

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

 

 1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 29.V – 30.V.2021 r. na jeziorze Czos.
 2. Biuro regat, port regat : Ekomarina Mrągowo, tel. 695071192, 601681334, 609406587
 3. Organizator: Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos”, 11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6
 4. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
 5. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2021, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
 6. Eliminacyjne regaty Żeglarskiego Grand Prix Mrągowa zostaną rozegrane w klasach: kabinowe, otwarto pokładowe, Mariner 600 , Open.
 7. Możliwość wypożyczenia odpłatnie jachtu Mariner 600 na regaty; tel. 501638871
 8. Jako eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2021 regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Open jednokadłubowe, Open wielokadłubowe.
 9. Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy wynik krótkodystansowy zostanie odrzucony.
 10. Limit minimalny jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery.
 11. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
 12. Wpisowe do regat wynosi: 60 zł osoby dorosłe i 40 zł od dzieci i młodzieży
 13. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (druk zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie regaty.mragowo.pl); konto do wpłat: 77 9350 0001 0261 2348 1002 0001; prosimy o potwierdzenie przelewu na e-mail: regaty.czos@gmail.com
 14. W sytuacjach wyjątkowych (obostrzenia Covid-19) biuro regat będzie czynne w dniach 28.V.2021 r. w godzinach 17.00-19.00 oraz 29.V.2020r. w godzinach 8:00 – 10:30.
 15. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat i zostanie dokładnie omówiona na odprawie sterników.
 16. Organizator zapewnia nieodpłatnie:
 • slipowanie jachtów na terenie Ekomariny z użyciem ciągnika hydraulicznego
 • parking dla samochodów i przyczep (przy ul. Jaszczurcza Góra)
 • postój przy kei, sanitariaty
 1. Uczestnicy regat zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na czas zawodów.
 2. Nagrody:
 • Załogi klasyfikowane w klasach jachty kabinowe, otwarto pokładowe, T1, T2, T3, Open jednokadłubowe, Open wielokadłubowe na I miejscu otrzymają nagrody pamiątkowe i dyplomy. Pozostałe załogi otrzymają dyplomy.
 • Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.
 1. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 2. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
 3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 5. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat na minimum 50.000 zł. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 6. Kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika V i oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych oraz składania raportów na piśmie do Komisji Sędziowskiej jest Kontroler Sprzętu Paweł Pawlicki. W przypadku protestu technicznego wymagającego wezwania dźwigu (ważenie jachtu), opłata za dźwig jest po stronie protestującego. W przypadku, gdy protest zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas opłatę za dźwig ponosi protestowany. Opłata protestowa wynosi 100 zł.
 7. Sternik jachtu musi posiadać licencję amatorską lub sportową wydawaną przez Polski Związek Żeglarski
 8. Zawodnicy, wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ i poleceń Organizatora.

 

Plan regat

Piątek 28 maja 2021

17.00 – 19.00 Zapisy do regat – biuro regat Ekomarina Mrągowo

 

 

Sobota 29 V 2021

8.00 – 10.30 Zapisy do regat – biuro regat

11.00 Uroczyste otwarcie regat – port plaża miejska (przy Ekomarinie)

11.15 Odprawa sterników

12.10 Start do regat

19.30 Kolacja żeglarska

 

Niedziela 30 V 2021

Start do regat według komunikatu sędziego – biuro regat

15.00 Oficjalne zakończenie regat – port przy plaży miejskiej (przy Ekomarinie)

Venue:
Information:
 • Classes:

  Open

 • Date:

  29th-30th May 2021

 • Venue:

  Mrągowo, Polska

Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2024 Upwind24. All rights reserved.