Chalkos Omega Cup

Chalkos Omega Cup

Lubiatów, Poland

Klasa Omega
Porta
Chalkos Yacht Club

Notice no. 5

Date
06.09.2020
Time
14:13
From
Protest committee
Czas składania protestów w dniu 06.09.2020 mija o godzinie 14.44

Notice no. 4

Date
05.09.2020
Time
19:36
From
Protest committee
Zestawienie protestów
Lubiatów, 05.09.2020

1. Protesujący: POL-174 Waldemar Biały
Protestowany: POL-175 Michał Gajda
Numer wyścigu: 1
Przepis: 13
Świadków brak

2. Protestujący: POL-240 Aleksander Michalski
Protestowany: POL-13 Romuald Knasiecki
Przepis 1, 18, 14,
Świadków brak

3. Protestujący: POL-333 Krzysztof Grajeski
Protestowany: POL-166 Tomasz Kowalski
Przepis BRAK
Świadkowie: POL-175 Michał Gajda

4. Protestujący: POL-175 Michał Gajda
Protestowany: POL-104 Grzegorz Bitner
Przepis BRAK
Świadków brak

5. Protestujący: POL-175 Michał Gajda
Protestowany: POL-174 Waldemar Biały
Przepis BRAK
Świadków brak

6. Protestujący: POL-104 Grzegorz Bitner
Protestowany: POL-268 Dariusz Żurawski
Przepis BRAK
Świadkowie: POL-166 Tomasz Kowalski

Notice no. 3

Date
05.09.2020
Time
18:47
From
Protest committee
Czas rozpatrywanie protestów w dniu 05.09.2020r. o godzinie 19.45

Notice no. 2

Date
05.09.2020
Time
18:07
Czas składanie protestów w dniu 05.09.2020r. mija o godzinie 18.37

Notice no. 1

Date
05.09.2020
Time
08:00
From
Race committee
Niżej wymienione jachty proszone są o uzupełnienie zgłoszenia poprzez okazanie licencji i ubezpieczenia do biura KS do godziny 9,30. Jachty które tego nie uczynią nie zostaną dopuszczone do regat.
Omega Sport: 35, 254, 272, 273,277,300,334,337, 338, 441, 452
Omega Standard: 175, 224, 240, 271, 302, 333, 454, 460

Entry deadlines:

Omega Sport
24 August - 1 September 2020
Omega Sport
Omega Standard
200 PLNbank transfer

Information:

Classes:
Omega Sport
Omega Standard
Date:
5 - 6 September 2020
Venue:
Lubiatów, Poland
Open technical support chat